فورمات الجهاز والبقاء ع نفس الاصدار

.

2023-03-27
    Are black and white colors